Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Navrátil,Šinkorová: Biomedicínská detekce ionizujícího záření. Organizace zdravotnické péče po zevní...
V monografii, jejímiž autory jsou přední odborníci v oborech radiobiologie a medicína katastrof, jsou popsány současné přístupy k monitorování radiační zátěže obyvatelstva metodami fyzikální a biologické dozimetrie. Minimalizace negativních dopadů pů...
ČVUT eobchod118 CZK Incl.VAT
Pokorný, Jaroslav: Databázové systémy
Elektronická verze (ve formátu PDF) vysokoškolské učebnice provádí čtenáře problematikou návrhu a implementace databází. Autoři seznamují studenty s potřebnou teorií doplněnou množstvím praktických příkladů. Jádrem učebnice jsou relační databázové sy...
ČVUT eobchod195 CZK Incl.VAT
Kočandrlová, Milada: Konstruktivní geometrie
Souhrnná učebnicová monografie využívá syntetický a analytický přístup k výkladu geometrických pojmů pro technickou praxi. Postupně jsou zde probírány geometrické objekty, promítací metody, křivky a plochy. Jednotlivá témata jsou doplněna vhodnými př...
ČVUT eobchod372 CZK Incl.VAT
Garlík, Bohumír: Od chytrých sítí po chytré budovy, města a dopravu v prostředí umělé inteligence
Monografie se zabývá různými algoritmy a aplikacemi založenými na teorii optimalizace, optimalizačními metodami s cílem dosažení předpokládaných závěrů a funkcí komponent v systému chytrých sítí. Snaží se ukázat optimální výhodu sítě energetických zd...
ČVUT eobchod349 CZK Incl.VAT
Achtenová, Gabriela: Planetary Gear Sets in Automotive Transmissions
Učební text zahrnuje výklad výpočtu kinematických, momentových a energetických poměrů u planetových soukolí s jedním a více stupni volnosti, používaných v převodových ústrojích motorových vozidel.
ČVUT eobchod124 CZK Incl.VAT
Hide slider


We are preparing

Garlík, Bohumír: Technická zařízení budov / Elektrická instalace v budovách
Garlík, Bohumír: Technická zařízení budov / Elektrická instalace v bud...

News

Hofreiter, Milan: Základy automatického řízení - příklady
Price: 219 CZK Incl.VAT

Hofreiter, Milan: Základy automatického řízení - příklady
Petr, Karel: Strojírenské konstruování - tvorba výkresové dokumentace dle ISO norem
Price: 228 CZK Incl.VAT

Petr, Karel: Strojírenské konstruování - tvorba výkresové dokumentace ...
Pešková, Zuzana: Grafická prezentace architektury
Price: 427 CZK Incl.VAT

Pešková, Zuzana: Grafická prezentace architektury
Salabová, Ludmila: Mobilizační techniky v oblasti páteře
Price: 299 CZK Incl.VAT

Salabová, Ludmila: Mobilizační techniky v oblasti páteře
Kubátová, Hana: Struktura a architektura počítačů s řešenými příklady
Price: 167 CZK Incl.VAT

Kubátová, Hana: Struktura a architektura počítačů s řešenými příklady

Sellout

Martínek: Česko-francouzský slovník architektonický
Price: 425 CZK Incl.VAT

Martínek: Česko-francouzský slovník architektonický
Šťastný:Manuál technické dokumentace..
Price: 169 CZK Incl.VAT

Šťastný:Manuál technické dokumentace..
Mach: Montáž v elektronice, Pouzdření aktivních součástek, plošné spoje
Price: 222 CZK Incl.VAT

Mach: Montáž v elektronice, Pouzdření aktivních součástek, plošné spoj...
Mádl: Optimalizace obráběcího procesu
Price: 53 CZK Incl.VAT

Mádl: Optimalizace obráběcího procesu
Říha: Posuzování vlivů na životní prostředí
Price: 235 CZK Incl.VAT

Říha: Posuzování vlivů na životní prostředí
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk