Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Cézová, Eliška: Integrální počet 1/2 - Sbírka příkladů z neurčitého integrálu
Učební text má primárně sloužit studentům předmětu Matematika 1 v prvním ročníku Fakulty strojní ČVUT v Praze, ale i studentům všech fakult technického i přírodovědného směru. První část této sbírky obsahuje příklady z integrálního počtu funkcí jedné...
ČVUT eobchod197 Kč vč.DPH
Charvát, Jura: MATEMATIKA 2. Sbírka příkladů
Sbírka obsahuje příklady pro základní výuku předmětů 101MA02, 101M2A, 101MAR2 a 101MAG2 a to integrálního počtu, diferenciálního počtu funkce více proměnných a diferenciálních dvojic.
ČVUT eobchod277 Kč vč.DPH
Sobotová, Jana: Nauka o materiálu I. a II. Cvičení
Skripta jsou novinkou mezi učebními texty pro studenty všech programů základního bakalářského studia na Fakultě strojní ČVUT v Praze. V jedné publikaci studenti najdou podklady pro všechna laboratorní cvičení, která jsou součástí výuky obou uvedených...
ČVUT eobchod147 Kč vč.DPH
Fassati, Tomáš: Praktická globální vizuální komunikace I. díl / Světlo - zrak - vnímání
Elektronická verze (ve formátu PDF) učebního textu o globální vizuální komunikaci komplexně seznamuje s problematikou mezinárodní řeči barev a graf. symbolů, která je užívána ve veřejném prostoru laiky i odborníky ve většině oborů lidské činnosti. Jd...
ČVUT eobchod173 Kč vč.DPH
Kunz, Jiří: Základy lineární a nelineární lomové mechaniky pro inženýrskou praxi
Kniha je věnována základům lineární i elasto-plastické lomové mechaniky a jejím aplikacím. V úvodních kapitolách je objasněno historické pozadí této vědní disciplíny a fraktografické aspekty procesů porušování a jsou odvozeny základní teoretické vzta...
ČVUT eobchod283 Kč vč.DPH
Schovat slider
 

Novotný, Vojtěch: Zóna setkávání - nástroj rozvoje veřejného prostoru

Spoluautoři Hájek, Karel
Vydání 1. vydání
Rok vydání 02/2023
Rozsah Stran: 180, Obrázků: 139, Příloh: neuvedeno, CD: neuvedeno
Nakladatel ČVUT
ISBN 978-80-01-07056-7
Cena (vč.DPH 10 %) 325 Kč
Skladem 114 ks
Počet  ks
Popis produktu:
V Česku, podobně jako v ostatních evropských zemích, stoupají požadavky na kvalitu veřejných prostranství a uličních prostorů. Uplatňování zón setkávání (sdílených prostorů) může být v řadě případů optimální reakcí na požadavky aplikace principů trvale udržitelné mobility a podpory pěší dopravy. Zóna setkávání (sdílený prostor) je urbanisticko-dopravní koncept založený na využívání prostoru ulice či veřejného prostranství všemi módy funkčního využití a dopravy. Jejich zavádění má za cíl především návrat k původnímu vnímání ulice jako prostoru pro veřejný život obyvatel, nikoli jako prvku dopravní infrastruktury. Pomáhá vytvářet podmínky pro vyváženost společenské, ekonomické, pobytové i dopravní funkce uličního prostoru. Úspěšné příklady ze zahraničí dokazují, že realizací zón setkávání dochází ke snížení rychlosti a zklidnění motorové dopravy, zvýšení bezpečnosti všech uživatelů prostoru, zvýšení efektivity využití uličního prostoru, zvýšení úrovně socializace a komunitní aktivity, zvýšení atraktivity ulice jako veřejného prostranství, zlepšení životního prostředí, oživení parteru a k podpoře lokální ekonomiky. Přestože přínosy zón setkávání (sdílených prostorů) jsou v praxi ověřené mnoha úspěšnými zahraničními realizacemi, v českém prostředí dosud neexistují. Umožněním jejich systematické realizace ve vhodných lokalitách může dojít ke zvýšení bezpečnosti provozu, podpoře udržitelné městské mobility a zvýšení kvality života obyvatel měst a obcí. Tato publikace přináší komplexní pohled na problematiku zón setkávání (sdílených prostorů), jejich urbanistický i dopravně-inženýrský kontext. Obsahuje výsledky rozsáhlé rešerše právních norem, technických norem a příkladů dobré praxe ve vybraných evropských zemích, popis situace v Česku i shrnutí zásad navrhování a projektování zón setkávání (sdílených prostorů).
Přílohy produktu:
download ukazka.pdf

Nejčastěji prodávané produkty společně se zobrazeným zbožím:

Fassati, Tomáš: Laboratoř ergonomie. Praktické příklady...

387 Kč

Nováková, Jana: Základy účetnictví / Úlohy pro cvičení ...

197 Kč

Šejna, Jakub: Požární odolnost dřevěných konstrukcí

288 Kč
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk