Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Suchánek, Jan: Erozivní opotřebení materiálů
Častou příčinou poruch funkčních součástí strojního zařízení v řadě technologických procesů je jejich opotřebení vyvolané účinkem tvrdých, obvykle minerálních, částic. Ty mohou působit na povrch součástí abrazivně nebo erozivně v závislosti na vnější...
ČVUT eobchod274 Kč vč.DPH
Vícha, Vladimír: Experimenty s pixelovým detektorem pro výuku jaderné a částicové fyziky
Publikace poskytuje metodické návody pro 50 fyzikálních demonstračních a laboratorních experimentů s pixelovým detektorem MX-10 využitelné na všech školách, kde se vyučuje jaderná a částicová fyzika (převážně VŠ a SŠ, případně ZŠ). Každý experiment o...
ČVUT eobchod197 Kč vč.DPH
Krbálek, Milan: Funkce více proměnných
Skripta sumarizují všechny zásadní poznatky teorie funkcí více proměnných. Probírány jsou zde základní topologické vlastnosti, diferenciální počet, taylorovské rozvoje, substituce v parciálních diferenciálních výrazech, řešení elementárních parciální...
ČVUT eobchod462 Kč vč.DPH
Kopřiva, Miloš: Membránová architektura
S naplňováním soudobých trendů dynamické a organické architektury konvenují určité stavební konstrukce a technologie. Inspirována vzory ze živé i neživé přírody mezi ně nepochybně patří také membránová architektura. Navrhování nekonvenčních tvarů mem...
ČVUT eobchod418 Kč vč.DPH
Šťovíček, Pavel: Metody matematické fyziky I. Teorie zobecněných funkcí .
První díl studijního textu pokrývá látku povinné přednášky Rovnice matematické na Fakultě jaderné a fyzkálně inženýrské ČVUT v Praze, pro studijní programy Matematické inženýrství, Aplikovaná algebra a analýza, Informatická fyzika a další. Teorie zob...
ČVUT eobchod188 Kč vč.DPH
Schovat slider
 

Macke, Radek: Designérské skicování

Fakulta FA
Vydání 1. vydání
Rok vydání 03/2023
Rozsah Stran: 108, Obrázků: 260, Příloh: neuvedeno, CD: neuvedeno
Nakladatel ČVUT
ISBN 978-80-01-07086-4
Cena (vč.DPH 10 %) 227 Kč
Skladem 260 ks
Počet  ks
Popis produktu:
Publikace má naučit studenty využívat designérské skicování jako efektivní návrhový nástroj pro současnou praxi průmyslového designu. Ve skriptech je vypracována metodologie kreslení - zobrazování elementárních a složených objektů, jejich povrchů, materiálů, perspektivní konvergence, osvětlení, vržených stínů, použití vícepohledových a řezných skic atd. Studenti se v tomto učebním textu seznámí s různými postupy designérského skicování. Osvojí si základy kompozice, stínování a použití barev. Skicování je pro designéra důležitá dovednost, jak klientovi prezentovat své nápady pomocí rychlé, přímé a efektivní vizuální metody. Je to určitá forma komunikace, pomocí které designér spontánně vyjadřuje emocionální a výtvarné pojetí produktu.
Přílohy produktu:
download obsah.pdf

Nejčastěji prodávané produkty společně se zobrazeným zbožím:

Dylevský, Ivan: Základy funkční anatomie člověka

297 Kč

Salabová, Ludmila: Mobilizační techniky v oblasti páteř...

299 Kč

Nováková, Jana: Základy účetnictví / Úlohy pro cvičení ...

197 Kč
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk