Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Dylevský, Ivan: Anatomie dítěte - Nipioanatomie 2. díl
Druhý díl Anatomie dítěte organicky navazuje na první díl monografie mapující stavbu dětského organismu a je zaměřen především na anatomii dětských orgánů. Kromě popisu makroskopické a mikroskopické stavby jednotlivých orgánových systémů vycházející ...
ČVUT eobchod799 Kč vč.DPH
Procházka, Jaroslav: Betonové stropní a schodišťové konstrukce
Učební text je určen jako pomůcka k přednáškám a cvičením předmětů zaměřených na problematiku navrhování betonových konstrukcí, a to v rámci povinných i povinně volitelných předmětů bakalářského a navazujícího magisterského studia na Fakultě stavební...
ČVUT eobchod303 Kč vč.DPH
Suchánek, Jan: Fundamentals of Technology I
Skripta jsou určena zahraničním (ale i českým) studentům předmětu "Fundamentals of Technology I", který je přednášen v prvním ročníku na FS ČVUT v Praze. Učební text slouží k ucelení přehledu o základních výrobních technologiích: primární h...
ČVUT eobchod249 Kč vč.DPH
Virius, Miroslav: Programovací jazyk C++, 1. díl
První díl výukového textu k přednášce Programování v C++. Obsahuje dva rozsáhlé úvodní příklady a pokrývá především následující témata: způsob popisu jazyka C++, příkazy, základní datové typy a jejich vlastnosti, uživatelem definované neobjektové typ...
ČVUT eobchod303 Kč vč.DPH
Kraus, Ivo: Ženy v dějinách matematiky, fyziky a astronomie
Publikace je koncipována jako soubor příběhů o ženách, kterým se exaktní vědy staly ušlechtilou zálibou i životním posláním. V pětadvaceti kapitolách a stovce biografických hesel se čtenáři seznámí s osudy a vědeckým dílem významných matematiček, fyz...
ČVUT eobchod402 Kč vč.DPH
Schovat slider

David: Vnitrostátní přeprava a zasílatelství

307,- Kč

Fábera: Základy informatiky

227,- Kč

Jeřábek: Databázové systémy pro dopravní aplikace

207,- Kč

Jíra: Kinematika a dynamika v dopravě. Příklady

218,- Kč

Kočárková: Základy dopravního inženýrství.

198,- Kč

Kubát: Stavby kolejové dopravy

283,- Kč

Malá: Fyzika II.

231,- Kč

Malá: Sbírka příkladů z fyziky.

156,- Kč

Malý: Elektrotechnika

234,- Kč

Malý, Karel: Základy elektrotechniky - cvičení

129,- Kč

Masopust, Jan: Základy geotechniky

272,- Kč

Nagy: Diferenciální a integrální počet funkcí více prom...

285,- Kč

Nagy, Jozef: Matematická analýza

249,- Kč

Novák, Mirko: CD - Bezpečnost a spolehlivost systémů, z...

57,- Kč

Pružina: Létání vícečlenných posádek (MCC+CRM)

92,- Kč

Přibyl: Inteligentní dopravní systémy a dopravní telema...

177,- Kč

Stejskal: Mezinárodní přeprava

195,- Kč

Stejskal, Petr: Mezinárodní přeprava v České republice

308,- Kč

Stejskal, Petr: Tarify, ceny, daně a poplatky v dopravě

274,- Kč

Šalovská: Manažerské účetnictví

86,- Kč

Štěrba: Mezinárodní organizace v dopravě

141,- Kč

Štěrba: Přepravní právo

228,- Kč

Tichý: Základy podnikové ekonomiky

88,- Kč

Týfa, Lukáš: CD - Projektování kolejové dopravy

106,- Kč

Veselá: Úvod do spojové techniky

92,- Kč

Veselý: Výkladový přehled základních pojmů informačních...

145,- Kč
1 - 26 z 26
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk