Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Vedral, Josef: Analog Signal Processing and Digitization in Measurement
The book describes circuit devices and methods of analog signal processing from typical sensors of physical quantities and means for their digitization and reconstruction including description of selected methods of their digital processing. The book...
ČVUT eobchod338 Kč vč.DPH
Navrátil,Šinkorová: Biomedicínská detekce ionizujícího záření. Organizace zdravotnické péče po zevní...
V monografii, jejímiž autory jsou přední odborníci v oborech radiobiologie a medicína katastrof, jsou popsány současné přístupy k monitorování radiační zátěže obyvatelstva metodami fyzikální a biologické dozimetrie. Minimalizace negativních dopadů pů...
ČVUT eobchod118 Kč vč.DPH
Haasz, Vladimír: Elektrická měření. Přístroje a metody
Monografie shrnuje informace týkající se oblasti elektrických a magnetických měření, které by měl obsáhnout absolvent inženýrského studia elektrotechnických oborů. Vzhledem k prudkému rozvoji elektroniky a číslicové techniky byla náplň většiny kapito...
ČVUT eobchod314 Kč vč.DPH
Budinská, Zuzana: Fyzika II
Skripta Fyzika II slouží jako podklad k přednáškám pro 1. ročník bakalářského studia. Navazují na skripta Fyzika I. Obsah plně pokrývá přednášenou látku a obsahuje následující kapitoly: Magnetické a elektromagnetické pole, Optika, Základy kvantové fy...
ČVUT eobchod357 Kč vč.DPH
Podzimek, František: Radiologická fyzika - Aplikace ionizujícího záření
Skripta jsou určena všem zájemcům o problematiku využití ionizujícího záření, především pak studentům bakalářských oborů se zaměřením na fyziku ionizujícího záření, radiační ochranu a využití ionizujícího záření. Na Fakultě biomedicínského inženýrstv...
ČVUT eobchod381 Kč vč.DPH
Schovat slider

Bayer: Počítače pro řízení-přednášky

285,- Kč

Berka, Roman: Multimédia I

213,- Kč

Bešťák: Principle of Telecommunication Systems and Netw...

232,- Kč

Boháček, Jaroslav: Metrologie

226,- Kč

Cipra: Elektrotechnická kvalifikace

244,- Kč

Čmejla: Základy teorie obvodů 1.Cvičení

161,- Kč

Čmejla: Základy teorie obvodů 2. Cvičení

233,- Kč

Dont: Maticová analýza

339,- Kč

Draxler: Magnetické prvky a měření.

473,- Kč

Dudorkin: Systémové inženýrství a rozhodování.

150,- Kč

Fencl: Elektrický rozvod a rozvodná zařízení.

331,- Kč

Foit: Aplikace moderních součástek. Cvičení

201,- Kč

Hamhalter: Diferenciální počet funkcí více proměnných

156,- Kč

Hamhalter, Jan: Funkce komplexní proměnné

193,- Kč

Hamhalter, Jan: Integrální počet funkcí více proměnných

207,- Kč

Havlena: Odhadování a filtrace (Doplňkové skriptum)

54,- Kč

Havlíček: Basic circuit theory I-Exercises

87,- Kč

Holub: Obvody číslicových přístrojů. Doplňkové skriptum

39,- Kč

Husák: Návrh napájecích zdrojů pro elektroniku.Cvičení

253,- Kč

Kudláček: Úprava elektrotechnických zařízení do ztížený...

136,- Kč

Kůla: Introduction to electrical engineering.

86,- Kč

Kůla: Introduction to Electrical Engineering

141,- Kč

Kulhánek: Fyzika 2-semináře

106,- Kč

Lettl, Jiří: Výkonová elektronika

326,- Kč

Mannová: Řízení softwarových projektů

246,- Kč

Murla: Physics I. Seminars

180,- Kč

Navara: Numerické metody.

152,- Kč

Navara: Pravděpodobnost a matematická statistika

372,- Kč

Novotný: Systémy pro optické komunikace.

166,- Kč

Novotný: Vlny a vedení. Přednášky

272,- Kč
1 - 30 z 47  | Další > | Poslední >>>
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk