Probíhá komunikace se serverem...

ČVUT eobchod
česky english Podporované platby kartou Visa a Master card
Procházka, Jaroslav: Betonové vícepodlažní a halové konstrukce
Učební text se zabývá stanovením idealizace, tj. volbou výpočetního modelu betonových vícepodlažních a halových konstrukcí, stanovením vnitřních sil vyvolaných zatížením, dále pak uvádí praktické rady pro navrhování těchto konstrukcí a zásady jejich ...
ČVUT eobchod377 Kč vč.DPH
Betonový motýlek
Jednoduchý reprezentativní motýlek z betonu. Má hladké hrany, optimální velikost. každý kus je originál. Motýlky mají popruh s jezdcem pro nastavení správného obvodu pro krk nositele.
ČVUT eobchod650 Kč vč.DPH
Kraus, Ivo: Fyzika v kulturních dějinách Evropy 5. díl Atomový věk
Dvacáté století dosáhlo v historii naší planety nejen smutného prvenství v desítkách milionů obětí válečných konfliktů, ale, naštěstí, i v úspěších exaktních věd; díky nim je náš život snazší a bohatší. Cesty k využití jaderného štěpení, tranzistorov...
ČVUT eobchod382 Kč vč.DPH
Veselá, Eva: Handbook of Laboratory Experiments in Physics
Učební text obsahuje obecné poznatky týkající se měření, měřicích metod, zpracování měření, a to včetně nejistot a jejich stanovení. Sestává celkem ze 40 návodů k úlohám a jejich popisu. Úlohy jsou zvoleny tak, aby navazovaly na přednášenou látku z p...
ČVUT eobchod211 Kč vč.DPH
Valentová, Jana: Hydraulika podzemní vody
Skripta jsou určena studentům magisterského studia oborů Vodní hospodářství a vodní stavby a Inženýrství životního prostředí Fakulty stavební ČVUT. Cenné informace však mohou získat i studenti Přírodovědecké fakulty UK či jiných univerzit zajímající ...
ČVUT eobchod216 Kč vč.DPH
Schovat slider

Balková Dvořáková, Ľubomíra: Lineární algebra 1

118,- Kč

Burdík: Rovnice matematické fyziky

158,- Kč

Čuba, Václav: Praktikum z radiační chemie a fotochemie

187,- Kč

Distler, Petr: Výpočty z obecné chemie (nejen) pro jade...

479,- Kč

Dvořáková, Ľubomíra: Lineární algebra 2

161,- Kč

Haušild, Petr: Řešené úlohy z Fyziky kovů a Fyzikální m...

118,- Kč

Humhal: Numerická matematika I.

151,- Kč

Král, Jaroslav: Cvičení z vakuové techniky

87,- Kč

Krbálek: Matematická analýza IV.

392,- Kč

Krbálek: Matematická analýza IV. Cvičení

221,- Kč

Krbálek, Milan: Funkce více proměnných

462,- Kč

Krbálek, Milan: Matematická analýza III

349,- Kč

Krbálek, Milan: Matematické modelování dopravy

553,- Kč

Krbálek, Milan: Teorie míry a Lebesgueova integrálu

286,- Kč

Krbálek, Milan: Úlohy matematické fyziky

369,- Kč

Krbálek: Úlohy matematické fyziky. Cvičení

255,- Kč

Kunz: Kmitání lineárních systémů.

187,- Kč

Mareš: Cvičení z matematické analýzy. Diferenciální po...

108,- Kč

Mareš, Jan: Jazyky, gramatiky a automaty

100,- Kč

Mareš: Teorie kódování

133,- Kč

Okrouhlík: Počítačová mechanika I. Základy nelineární m...

272,- Kč

Pelantová, Edita: Cvičení z matematické analýzy

95,- Kč

Pelantová, Edita: Matematická analýza 1

142,- Kč

Rataj, Jan: Experimentální neutronová a reaktorová fyzi...

239,- Kč

Rataj, Jan: Reactor Physics course at VR-1 Reactor

365,- Kč

Rataj, Jan: Reactor Physics Course at VR-1 Reactor

218,- Kč

Rataj, Jan: Reactor Physics Course at VR-1 Reactor

226,- Kč

Rataj: Reactor Physics Course at VR-1 Reactor

218,- Kč

Sklenka, Ľubomír: Provozní reaktorová fyzika

222,- Kč

Štamberg, Karel: Technologie jaderných paliv II

194,- Kč
1 - 30 z 49  | Další > | Poslední >>>
ČVUT Ochrana osobních údajů Helpdesk